Saison 2023/2024 Tutti Frutti

Saison 2022/2023  Cheers to 50 Years 

Saison 2021/2022  Schottendicht

Saison 2020/2021 

Saison 2019/2020 

Saison 2018/2019 Die letzten Mohikaner

Saison 2017/2018 

Saison 2016/2017 

Saison 2015/2016